Oferowane przez nas urządzenie to zestaw narzędzi pozwalających przewoźnikowi lub spedytorowi na kompleksowe zarządzanie usługami transportowymi. W skład pakietu wchodzą moduły:

 

GPS ­ standardowe funkcjonalności śledzenia ruchu pojazdu, alerty opuszczenia korytarza, alerty zatrzymania i otwarcia drzwi, alert potencjalnego opóźnienia na trasie, wizualizacja na mapie pojazdów i ich statusu, obliczenie kilometrów przejechanych i do przejechania wraz z czasu przejazdu, historia ruchu pojazdu a także bezpłatna nielimitowana komunikacja tekstowa z kierowcą zarówno w Polsce jak i na terenie UE.

 

TMS ­ system pozwalający na rejestracje zlecenia [przez klienta ze strony www, przez kierowce ze smartfona, przez spedytora ręcznie lub import z pliku]. Przypisanie zleceń do tras w sposób ręczny lub półautomatyczny i automatyczny wraz z obsługą przewozów złożonych z wieloma pojazdami i punktami przeładunkowymi [planowanie], zarządzanie statusem zleceń na podstawie informacji z magazynu [skanowanie przesyłek], od kierowcy [z aplikacji na smartfonie], z systemu [po osiągnięciu pozycji GPS np miejsce załadunku, miejsce rozładunku], ręcznie przez spedytora, dekretacja kosztów wraz z rozliczeniem kosztów na przesyłkę.

'C ­ monitoring warunków przewozu wraz z alertami przy osiągnięciu parametrów krytycznch [informacia dla kierowcy na smartfonie, informacja dla spedytora jako e­mail i alert w systemie], archiwizacja historycznych danych o warunkach przewozu, możliwość dostępu do danych w czasie rzeczywistym ON­LINE. System oferowanego przez nas użądzenia został stworzony aby zleceniodawcy mogli w sposób niezależny od spedytora czy przewoźnika monitorować warunki przewozu swoich przesyłek. Dzięki rejestratorowi farmaceuta, osoba wykwalifikowana czy inny pracownik odpowiedzialny za monitoring warunków przewozu może w trybie ON­LINE weryfikować lokalizacje i stan przesyłek.

 

System alertów umożliwia automatyczne poinformowanie osób zainteresowanych o niebezpieczeństwie niedotrzymania warunków przewozu. Rejestrator przyspiesza także procedurę dopuszczenia wyrobu do dystrybucji ponieważ osoba zwalniająca wyrób może niezwłocznie po zakończeniu przewozu samodzielnie pobrać dane o warunkach transportu. Dla wygody naszych klientów wprowadziliśmy system dzierżawy urządzeń który pozwala na utrzymanie niskiego kosztu usługi. Klient wykupuje abonament na usługę, w którym zawiera się koszt urządzenia, dostępu do systemu, koszt przesyłu danych i koszty użycia sieci. Po umieszczeniu urządzenia w paczce informuje nas gdzie i kiedy urządzenie będzie do odbioru, po zwrocie urządzenia [przesłanie listem do ....lub zwrot przy dostawie kierowcy z naszej floty], dostarczamy kolejne urządzenie na uzupełnienie stanu. System ten oparty jest o rotacje grupy urządzeń które przypisujemy do danego klienta na czas użyczenia. System na którym pracuje użądzenie rejestrujące można stosować we wszystkich sieciach dystrybucji, nasi Klienci nie są zobligowani do korzystania z naszych usług transportowych . W zalezności od tego czy klient korzysta z naszej czy też innej sieci dystrybucyjnej dobierane są odpowiednie urządzenia.